Hubáček Vítězslav   (1926)

Vinařský a vinohradnický odborník, šlechtitel v letech 1950–1995 na VŠS Karlštejn. (v letech 1971-1992 vedoucím pracoviště). Byl dlouholetým spolupracovníkem vynikajícího vinařského odborníka a šlechtitele Tomáše Dohnala. Pracoval v udržovacím šlechtění odrůd révy vinné pro české vinohradnické oblasti. Klonovou selekcí vyšlechtil na 30 klonů odrůd révy vinné, z nichž většina je registrována. Výsledky své práce publikoval jak ve vědeckých, tak populárně – odborných pracích a taktéž knižně.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.171

Vinohrad, 1976, č.5, str. 118.


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz