Horňanský Alois Václav   (1871-1938)

Původním povoláním učitel. Když přišel v roce1883 do Velkých Pavlovic, výrazně se zasloužil o rozvoj vinařství a ovocnářství na Velkopavlovicku. Je považován za zakladatele ŠS ve Velkých Pavlovicích – tehdy Zemské révové školky, kterou pak vedl 20 let. Působil rovněž v osvětové činnosti a to nejen slovem, ale i publikacemi. Dlouhá léta byl vedoucím redaktorem prvního odborného českého vinařského časopisu „Vinařský obzor“, který od roku 1910–1930 vycházel ve Velkých Pavlovicích.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.171

Tradice šlechtění révy vinné na Moravě, Muzejní spolek v Brně, 1978, str. 33


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz