Hladík Jiří (1954)

Na ŠS Znojmo – Vrbovec pracoval od roku 1978 do roku 1999. Podílel se na udržovacím šlechtění. Krátce po odchodu Ing.S.Ševčíka (1993) vykonával funkci vedoucího ŠS.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.170


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz