Hajzler Bohumil   (1929)

Byl vedoucím ŠS Polešovice od roku 1956 do svého odchodu do důchodu v roce 1989. Spolupracoval s vedoucím šlechtitelem stanice Ing.V.Křivánkem jak v novošlechtění, tak i v udržovacím šlechtění.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.170


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz