Goldhammer Miroslav   (1944-1981)

Vinohradnický a vinařský odborník na ŠS Znojmo (v letech 1963-1982). V období let 1972-1981 byl vedoucím šlechtitelské stanice. Podílel se na procesu udržovacího šlechtění a novošlechtění klonů révy vinné.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.170

Vinohrad, 1982, č.2, str.46


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz