Frimmel – Traisenau Franz, Prof. Ph.Dr.
 (1888-1957)

Rodák z Vídně, ale svůj plodný pracovní život prožil u nás na Moravě v Lednici na Moravě, krátce na Slovensku ve Velkém Bábu (u Nitry) a konec života v Olomouci. Od roku 1918 až do roku 1947 působil v Lednici na Moravě jako ředitel vědecko výzkumného a šlechtitelského pracoviště Mendeleum. Do této funkce nastoupil v roce 1918 po odchodu Prof. Dr. E. Tschermaka – Seysenegga (1871-1962), jednoho ze znovuobjevitelů „Mendelových zákonů“. Frimmel byl profesorem na „Německém vysokém učení technickém“ v Brně a členem mnoha zahraničních vědeckých i našich institucí a orgánů.

Byl vynikajícím vědcem, výzkumníkem, praktikem a šlechtitelem. Po celou dobu své aktivní činnosti usměrňoval a inicioval šlechtění v celé tehdejší Československé republice. Jeho šlechtitelské metody a techniky jsou praktikovány nejen u nás, ale i v celé Evropě. I když jeho šlechtitelský a výzkumný záběr byl široký, nesmrtelně se zapsal do rozvoje šlechtění révy vinné u nás. Dal základy k udržovacímu šlechtění, ke šlechtění na rezistenci a k různým metodám kombinačního křížení, směrovaného ke transgresním odrůdám a možným F1 hybridům (pokusy s inzuchtem-inbreedingem). Další údaje v části o šlechtitelích okrasných rostlin a ovocných plodin.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.169

Zahr. slov. nauč., 1996, díl 2., str. 326

Sborník odborného semináře „Šlechtění a výzkum okrasných a ovocných rostlin ve XX.století v ČR a SR“, Brno, MZLU, 2 000, ISBN 80-7157-439-2, stran 160

Folia Mendeliana Brno, 1969, č.4, str. 45-47

Acta univ. agric. Brno, fac. hort. Lednice, 1987, II., č. 2, str.204-207


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz