Fořt Jindřich, Doc.Ing. (1877–1941)

Přední vinařský odborník a průkopník moderní vinařské technologie. Byl přednostou Státního výzkumného ústavu ovocnářsko-vinařského v Praze, učil na ČVTU Praha – Zemědělského a lesního inženýrství v Praze – Dejvicích. Byl řádným členem ČAZ. Hodně publikoval. Mj.(s vinohradnickým odborníkem a šlechtitelem Tomášem Dohnalem z Karlštejna) napsal: „V.díl České ovoce – Réva vinná“, Praha, 1928. Redigoval též časopisy: „Ovoce a zelenina“ a „Ovocnické rozhledy“.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.169

Zahr. slov. nauč., 1996, díl 2., str. 308


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz