Fic Vlastimil, Prof.Ing., DrSc. (1925)

Vysokoškolský profesor a první děkan Zahradnické fakulty VŠZ Brno (dnešní Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity) v Lednici na Moravě od roku 1985 – do 1990. V letech 1967–1985 vedoucí Výzkumné stanice vinohradnické v Mutěnicích. Specializoval se na problematiku mechanizace ve vinohradnictví, vinohradnickém školkařství a na šlechtitelských pokusných parcelách.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.168

Acta univ. agric. (Brno), fac. agron. XXXIII., 1985, č.4


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz