Dohnal Tomáš   (1903-1993)

Jeden z prvních předních průkopníků českého, moravského i slovenského vinohradnictví a vinařství. Zvláště cenná byla jeho činnost na výzkumném vinohradnickém a vinařském pracovišti na Karlštejně. Před příchodem na státní pokusnou vinici v Budňanech u Karlštejna (v roce 1923) působil krátce ve vinařské praxi na Moravě. V 50.letech 20.století došlo k rozšíření ploch vinohradů, k upřesnění pracovní náplně a přesunu správy stanice na Karlštejn. Dohnal na obou vzpomínaných pracovištích zastával funkci vedoucího od roku 1923 až do roku 1966. Na stanici pak ještě působil do roku 1970. S problematikou šlechtění se začal zabývat již ve 30.letech 20.století. Pomáhal vychovávat mladší generace vinohradníků a vinařů. Svoji plodnou propagační a publikační činností se podílel na koncepci rozvoje českého vinohradnictví a vinařství. Šlechtitelskou činnost směřoval na propracování metod moderního šlechtění novošlechtění a šlechtění klonů. Pozornost zejména věnoval možnostem vyšlechtění odrůd červených vín pro nejsevernější České vinohradnické oblasti. Byl organizačně i publikačně velmi činný. Pracoval ve vinařské komisi bývalé ČSAZV a byl čestným předsedou „Cechu českých vinařů“.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.168

Zahr. slov. nauč., 1996, díl 2., str. 130


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz