Černý Josef   (1910-2002)

Absolvent mělnické školy, do roku 1914 zahradnictví, poté pracoval jako ovocnářko vinařský referent OÚ Klobouky u Brna. V roce 1942 nastoupil jako vinařský referent Zemského úřadu Brno, od roku 1945 vinařský inspektor ve Znojmě. Od roku 1955 pracoval jako výzkumný pracovník ŠS Znojmo, v letech 1956-1964 byl vinařským agronomem ŠSP Brno (Šlechtitelský a semenářský podnik). Od roku 1965 pracoval na semenářské stanici Prosiměřice, kde v Lechovicích vybudoval vzorné technologické zařízení. Byl velmi činný literárně i spolkově.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.168

Vinohrad, 1970, č. 3, str. 47


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz