Čech Ladislav   (1875-1964)

Učitel vinařských předmětů na zimní hospodářské škole v Bzenci. Propagoval štěpování révy vinné. Byl tajemníkem Zemského vinařského spolku pro Markrabství moravské (od založení v roce 1902). V letech 1908-1909 byl redaktorem Vinařského obzoru. Pořádal mnoho přednášek a instruktáží.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.167

Vinohrad, 1967, č. 3, str. 35

Vinohrad, 1976, č. 2, str. 46


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz