Bláha Josef, Doc.Dr.   (1900–1994)

Známý a zasloužilý vysokoškolský pedagog předmětů zahradnictví a vinohradnictví na Vysoké škole zemědělské v Brně (dnes Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity). Od padesátých let 20.století působil na Zahradnickém oboru VŠZ v Lednici na Moravě (do roku 1960). Byl rovněž pracovníkem Zemských výzkumných ústavů zemědělských (ZVÚZ) v Brně – Pisárkách. Víceletý redaktor časopisu „Vinařský obzor“. Prakticky poznal všechny evropské vinařské země. Mnoho vykonal pro zvelebení českého, moravského i slovenského vinohradnictví a vinařství. Po řadu let koncipoval a ovlivňoval rozvoj československého vinohradnictví a vinařství. Velice se zasloužil o rozvoj šlechtění révy vinné u nás. Vychoval několik úspěšných šlechtitelů.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.167

Zahr. slov. nauč., 1994, díl 1., str. 210

Acta univ. agric. (Brno), fac. hort. (Lednice), 14, 1989, č.1, str.123 – 125

Sborník přednášek z odborného semináře „Modernizace výukového procesu u předmětů ovocné, okrasné školkařství a ovocnářství“, 2000, Lednice, ed.: MZLU v Brně, ISBN 80-7157-456-2, s. 179, str. 8 – 10


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz