Ackermann Petr, Ing., CSc.   (1939)

Pochází z několika generační brněnské zahradnické a školkařské rodiny. Po odborných středoškolských studiích absolvoval vysoké zahradnické učení VŠZ Brno v Lednici na Moravě. V roce 1963 nastoupil na Odbor karantény a ochrany rostlin ÚKÚZ v Brně. Propracoval se na našeho předního a známého fytopatologa. V současné době ve zástupcem vedoucího odboru a vedoucím oddělení fytopatologie. Je uznávaným odborníkem, zvláště ve specializaci ochrany zahradnických rostlin. Je Předsedou autorského kolektivu, který každoročně vypracovává „Metodickou příručku ochrany rostlin“. Je autorem a spoluautorem více fytopatologických publikací, např. „Vinič“, „Obrazový atlas chorob a škůdců ovocných dřevin a révy vinné“, „Rukověť vinaře“, „Metodiky ochrany zahradních plodin“ apod. Je konzultantem šlechtitelů vinařů i ovocnářů. Pravidelně se zúčastňuje odborných zasedání šlechtitelů, množitelů a pěstitelů – vinařů a ovocnářů.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.167


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz